Hoe bestuur je een community?

Deze vraag stond op 13 februari 2018 centraal tijdens een avond van Stadsdorp de Pijp. De Ideeënbrouwerij was gevraagd om de bijeenkomst te begeleiden.

De Stadsdorpen zijn in 2010 in Amsterdam ontstaan als vorm van modern nabuurschap. Inmiddels zijn er 25 van deze buurtcommunities en omdat ze van onderop zijn ontwikkeld zijn ze allemaal verschillend van karakter.

Stadsdorp de Pijp is een levendige vereniging met 140 leden. Voorzitter Titia: ‘Wat ons verbindt is dat iedereen graag oud wil worden in zijn eigen buurt.’ Kleine groepjes organiseren hun eigen ontmoetingsactiviteiten, zoals Samen Eten, Wandelen, Lezen, Puzzelen, Filmmiddag en Stadsdorpborrel. Ook zijn er groepen die Vraag & Aanbod koppelen, thema-avonden en inloopbijeenkomsten organiseren en elkaar ontmoeten in zogenaamde ‘Binnenbuurten’.

Stadsdorp de Pijp bestaat nu 4 jaar en heeft zichzelf op de kaart gezet. De gemeente en andere partijen zien het Stadsdorp als serieuze gesprekspartner en vragen hun mening over actuele onderwerpen zoals het aanbod van seniorenwoningen, zorginkoop en woningaanpassingen.

Hier wringt de schoen… Veel van deze vraagstukken komen bij de leden van het bestuur terecht. Dit vraagt extra inzet voor de vier bestuursleden die, op de voorzitter na, al sinds de oprichting actief zijn en zich juist wat willen terugtrekken. Nieuwe bestuursleden zijn lastig te vinden en in hoeverre is een bestuur eigenlijk gelegitimeerd om ‘namens het Stadsdorp’ te spreken?

Mensen die in een bestuur zitten, zullen dit vast herkennen. Voor andere partijen is het reuze handig om een gesprekspartner te hebben die namens een groep kan praten. Maar als een woningbouwcorporatie met een bewonerscommissie praat, hoort ze dan de mening van de huurders? Het vergt wat meer om dit proces goed te organiseren.

Rond dit vraagstuk kwam zo’n 25 Stadsdorpers bijeen tijdens een Bruisavond.
Hoe kunnen we belangenbehartiging als Stadsdorp anders en slimmer organiseren? Hoe zorgen we dat dit bij een bredere groep komt te liggen dan alleen de bestuursleden? En welke onderwerpen hebben prioriteit?

Om iedereen hier gelijkwaardig over mee te laten denken is al een belangrijke eerste stap: samen nadenken over een meer community-achtige werkwijze.

De oplossingen die naar voren komen lijken praktisch en uitvoerbaar:

  • subgroepen per thema, op de avond zijn prioriteiten benoemd en hebben zich enkele kartrekkers aangemeld
  • enkele keren per jaar een breed overleg met een afvaardiging vanuit de bestaande werkgroepen, de themagroepen kunnen dit inhoudelijk voorbereiden.
  • via de nieuwsbrief en sociale media naar alle leden communiceren over de onderwerpen

Het bestuur stapt hiermee af van de inhoud en richt zich meer op het proces van een zelfsturende community. Het bestuur is niet sturend maar vooral faciliterend, stimulerend en verbindend. Zo hou je het plezier erin en bereik je meer.

Heleen van Praag is community builder bij de Ideeënbrouwerij en auteur van Bruisen, Brouwen, Binden! – handboek voor lokale community builders. Zij schrijft regelmatig blogs over community building.
Abonneren kan via deze link
Dit bericht is geplaatst in Geen categorie met de tags , , , . Bookmark de permalink.