Van ondernemende burgers naar collectieve onderneming

De Ideeënbrouwerij wordt in 2007 opgericht door een groepje Gouwenaars die meer plezier, creativiteit en verbondenheid in de samenleving wil brengen.  Dit gebeurt door het brouwen van ideeën, organiseren van ludieke acties en het verspreiden van positief nieuws. De Ideeënbrouwerij verwerft brede steun in Gouda met acties als de complimentenlijn en de Telegraag.
Het netwerk van actieve mensen groeit en met steun van de gemeente Gouda en de woningbouwcorporaties ontstaat in 2010 Gouda Bruist. De Ideeënbrouwerij ontwikkelt zich in 2011 tot een zelfstandige onderneming en legt zich verder toe op lokale communitybuilding. Gouda Bruist blijft een kernactiviteit, maar door overdracht van strategie en werkmethoden draagt de Ideeënbrouwerij ook elders bij aan bruisende steden en buurten. Heleen van Praag is trekker en eigenaar van de Ideeënbrouwerij en zij werkt samen met een klein team van zzp-ers. Haar specialisatie is het starten en verbinden van initiatieven van onderop.