Bruisende stad

Hoe haal je talenten en ideeën naar boven? Hoe creëer je een mentaliteitsverandering van burgers die afwachten, reactief zijn of klagen, naar zelf in actie komen en ‘wij maken de stad’. De Ideeënbrouwerij biedt het traject Bruisende stad (of Bruisende buurt) aan.

Bruisende stad (of Bruisende Buurt) is een traject van ± 6 maanden om een actief stedelijk netwerk van burgerinitiatieven op gang te brengen.

Het bestaat uit:
1.  Drie interactieve bijeenkomsten: een Ideeënbrouwerij en twee Bruispunten
2.  Opzet van een community website (= Bruisweb)
3.  Een positieve/ ludieke/ verbindende actie.

We werken in het traject samen met lokale partners. Bruisende stad combineert ideeën, ontmoeting en initiatieven (zie figuur) waardoor een beweging ontstaat van onderop.

Het eindresultaat:
– actief stedelijk netwerk van initiatiefnemers en helpers
– initiatieven die nieuwe initiatieven genereren
– lokale ‘goed-nieuws stroom’
– stedelijk ontmoetingspunt voor gangmakers
– nieuwe, dynamische samenwerkingsverbanden
– community website waar mensen zelf inhoud op plaatsen

Lees meer over Gouda Bruist

Lees ook het artikel Bruisende stad en buurt, de kracht van enthousiasme

Neem voor meer informatie of een offerte op maat contact op.