Gouda Bruist!

Gouda Bruist inspireert en enthousiasmeert, boort creativiteit in de stad aan, genereert frisse ideeën, legt verbindingen tussen actieve bewoners, mobiliseert nieuwe mensen om mee te doen en verbetert de leefbaarheid door een groeiend aantal initiatieven en initiatiefnemers.

Gouda Bruist komt voort uit de Ideeënbrouwerij, een burgerinitiatief van een groepje Gouwenaars die meer plezier, creativiteit en verbondenheid in de samenleving wil brengen. Dit gebeurt door het brouwen van ideeën, organiseren van ludieke acties en het verspreiden van positief nieuws. In 2010 ontwikkelt dit zich tot het stedelijk platform Gouda Bruist, dankzij steun van de gemeente Gouda, Mozaïek Wonen en Woonpartners Midden-Holland.

Inmiddels zijn er tweemaandelijkse Bruispunten en is er een sociaal platform goudabruist.nl met meer dan 1.400 leden en ruim 50 groepen/ initiatieven. Er zijn regelmatig ideeenbrouwerijen en medio 2013 heeft Gouda Bruist via crowdfunding een eigen locatie gerealiseerd, de Bruisplaats.

Initiatieven zijn stedelijk of buurtgebonden en variëren van het bakken van de Grootste Stroopwafel, tot de opzet van een Wijkeethuis of transformatie van een braakliggend terrein tot Pauzelandschap.

Succesfactoren: niet geïnstitutionaliseerd, trekt nieuwe mensen aan, ontmoeting van gelijkgestemden, combinatie van de Bruispunten met de website als sociaal platform, alle ideeën zijn goed, diversiteit aan ideeën (groot, klein, structureel, eenmalig), energie, dynamiek en enthousiasme, netwerken, nieuwe verbindingen, gebruik social media, unieke benadering, nieuw soort vrijwilligerswerk, zelf structurerend, eigen ideeën staan centraal, afzijdigheid van professionals, informeel en ludiek, continuïteit, delen van successen.

Gouda Bruist krijgt financiële ondersteuning van stichting DOEN.

Bekijk een filmpje over Gouda Bruist: