Bruispunt

Bruispunt is een open podium voor frisse ideeën, nieuwe acties en het delen van successen. Bruispunt is de plek om ideeën te lanceren, verder te helpen of over te nemen.
Tijdens een bijeenkomst met 50 actieve bewoners is gevraagd wat hen het meest verder zou helpen bij het realiseren van ideeën en initiatieven. Er was  vooral behoefte aan (digitale) uitwisseling van kennis en ervaring en wil men elkaar regelmatig ontmoeten, omdat hier zo’n enthousiasmerende werking van uitgaat.
De Ideeënbrouwerij biedt daarom een combinatie van Bruispunt en Bruisweb.

Bekijk een impressie van Bruispunt 17-01-12

Ga naar Bruispunt Gouda