Voor Zorg en Welzijn

Sociale professionals hebben te maken met grote veranderingen in hun werk. Werken in sociale wijkteams, focus op eigen kracht van bewoners, zelfregie, benutten van netwerken, leggen van verbindingen.

De Ideeënbrouwerij biedt workshops en trajecten die helpen bij het maken van de omslag in werken.

Opdrachten

  • Workshopserie Bruisen voor sociale Professionals (Sociale wijkteams Velsen)
  • Ideeenbrouwerij (Palet Welzijn)
  • Samen maken we de stad (studiedag zelfregie en eigen kracht)

Elisabeth Wils (coordinator sociale wijkteams Velsen): Heleen heeft nieuwe energie gebracht in een groep professionals. Bovendien zorgt Heleen er voor dat ze met een methode aan het werk kunnen. Reacties van de teamleden: bruisend, inspirerend. wij kijken uit nar de volgende bijeenkomst.

Workshop sociaal team Velsen