Over draagvlak (bouwsteen 4)

Bouwsteen 4 van communitybuilding gaat over draagvlak. Zonder draagvlak geen community, dat is helder. Gouda Bruist vindt draagvlak in de 700 leden op goudabruist.nl, de bezoekers die naar de Bruispunten komen en de mensen die initiatieven nemen en die meehelpen met de groei van Gouda Bruist.
Maar het in stand houden van het sociale platform gaat niet vanzelf en vraagt ook financieel draagvlak. Gouda Bruist ontstaat aanvankelijk als opdracht vanuit de gemeente aan de Ideeënbrouwerij.  De twee Goudse woningcorporaties haken enthousiast aan. De steun van de gemeente blijkt niet erg duurzaam. Het beleidsprogramma waar Gouda Bruist onder valt wordt wegbezuinigd. Met kunst- en vliegwerk vinden de betrokken ambtenaren tijdelijke potjes om Gouda Bruist te blijven steunen. Toch wagen we het erop om bij de drie partners een aanvraag te doen voor meerjarige steun en ze tot een beleidskeus te dwingen over deze nieuwe vorm van burgerparticipatie. De corporaties geven al snel groen licht. Bij de gemeente zijn er vier beleidsambtenaren, drie afdelingshoofden en drie wethouders voor nodig om na vier maanden tot een gedegen afwijzing te komen. De gemeente investeert in de actieve wijkaanpak en in welzijnswerk via Participe. Geen ruimte dus voor een innovatieve aanpak.  Er wordt nog een reden aan toegevoegd: De  gemeente wil Gouda Bruist niet institutionaliseren. De gemeente verwart institutionaliseren met professionaliseren. Professionele ondersteuning zorgt voor groei en continuïteit en een zelflerend netwerk dat zich voortdurend vernieuwt en verbetert.
Ondertussen gaan we ons draagvlak wel elders zoeken, ideeën genoeg. En ook de gemeente heeft al weer steun toegezegd, door ons de prachtige nieuwe raadzaal aan te bieden voor de Grote Stadsbrouwerij. Dat kan dan weer wel…. 

meld je aan voor nieuws en tips over lokale communitybuilding van de Ideeenbrouwerij
Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.