Hallo IJburg

Community naam Hallo IJburg
Website www.halloijburg.nl 
Doel/ Motto
Hallo IJburg- houd je verbonden
Kernactiviteiten De website bevordert de samenwerking tussen iedereen die zich (al dan niet professioneel) bezighoudt met ontwikkelingen op en rondom IJburg. De site heeft tot doel om mensen met ideeën te verbinden met mensen met kennis, ervaring, energie en/of geld. We maken het zo makkelijk mogelijk om elkaar te vinden.
Initiatiefnemer Hallo IJburg is een initiatief van IJburgDroomt-IJburgDoet (zie facebook.com/ijburgdroomt). Dit is een informeel netwerk van ruim 150 mensen die zich bij IJburg betrokken voelen en plannen tot uitvoer brengen. IJburger Michel Vogler heeft de website opgezet vanuit zijn eigen expertise. De site draait nu grotendeels zelfstandig.
Gestart Mei 2012
Aantal leden Op 29 oktober 2012: aantal mensen: 460, aantal mensen met publiek profiel: 333, aantal abo’s op nieuwsbrief: 363, aantal abo’s op nieuwsbrief jeugd: 234, aantal groepen/organisaties: 101, aantal berichten: 262, aantal ideeën en projecten: 49, aantal activiteiten op kalender: 390
Organisatievorm Informeel
Partners en financiering De start is mede mogelijk gemaakt door stadsdeel Oost. Hallo IJburg draait nu op eigen kracht. Er gaat geen geld in om.