CivilSocietyClub

 
Community Civil Society Club Oegstgeest
Website  www.civilsocietyclub.nl
Doel/ Motto De Civil Society Club streeft naar een meer sociale, solidaire, groenere leefomgeving en naar economische bedrijvigheid die werkt aan maatschappelijke en duurzame impact en rendement.Missie: Bijdragen aan de eigen leefgemeenschap en een betere wereld wordt vanzelfsprekend voor iedereen.
Kernactiviteiten Platform cq.netwerk van maatschappelijk betrokken burgers, bedrijven en organisaties in Oegstgeest/Leiden e.o., waar vraag & aanbod op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en –leven elkaar treffen: live, tijdens bijvoorbeeld de Open Coffee’s of virtueel via www.civilsocietyclub.nl. Burgers, bedrijven en organisaties investeren (belangeloos en/of als sponsor) met middelen, kennis, tijd of expertise in hun leefgemeenschap.
Initiatiefnemer Het begon in Oegstgeest en Leiden, als antwoord op een toenemende individualistische en versplinterde samenleving die onvoldoende voorzag in de behoefte aan solidariteit en een duurzame economie. Het idee werd concreter en heeft zich inmiddels uitgekristalliseerd. Inwoners en bedrijven sloten zich uit eigen beweging aan bij het initiatief.
Gestart 2011
Aantal leden/ betrokkenen  ?
Organisatievorm Stichting, met comité van aanbeveling en Raad van Advies
Partners en financiering   De Civil Society Club werkt zonder overheidssubsidie en zonder winstoogmerk en draait uitsluitend op vrijwilligers, sponsoren en giften/donaties. De Club heeft 21 sponsors/ partners. Zie http://civilsocietyclub.nl/organisatie_sponsoren_partners.php

Geef een reactie