Samen leren werken

Hoe kan de gemeente beter omgaan met initiatieven uit de stad? En wat kunnen ambtenaren en initiatiefnemers leren van elkaar?

Een van de adviezen die ik her en der tegenkom in aanbevelingen aan ambtenaren is: ‘Neem de burger serieus.’ Ik vind het een raar advies. Het werk dat de gemeente doet staat ten dienste van de inwoners. Hoe zou je dit kunnen doen zonder hen serieus te nemen?

Het is interessanter om te bekijken hoe je serieus en constructief met elkaar kunt samenwerken. Dat doet de gemeente Utrecht waar initiatiefnemers en ambtenaren aan nieuwe vormen van samenwerking werken in het leertraject Samen leren en werken aan de stad.

Afgelopen vrijdag volgde ik een workshop hierover tijdens de Dag van de Lokale Democratie. Als casus gebruiken we het bewonersinitiatief om de Oosterspoorbaan om te vormen tot een stadspark. In een rollenspel ga ik hierover als bewoner met de gemeente in gesprek.

In de eerste ronde gebeurt dat zonder voorkennis. In de tweede ronde van het spel krijgen we de opdracht om onderstaande leerpunten uit het traject toe te passen:

  • Werk vanuit gelijkwaardigheid. Bekijk wat gemeente en initiatiefnemer voor elkaar kunnen betekenen. Praat over wat er wel kan.
  • Kies voor vertrouwen en investeer in een duurzame relatie. Kijk eens door elkaars bril naar de situatie. Ga bijvoorbeeld als initiatiefnemer op de stoel van de vergunningverlener zitten. Wat vind je dan van het initiatief? En leef je als ambtenaar in, in het perspectief van de inwoner die al zijn energie en tijd stopt om een project voor elkaar te krijgen.
  • Zorg voor direct contact. Stuur niet alleen mails, maar spring op de fiets, bezoek bijeenkomsten en bel elkaar. Laat het ook weten aan elkaar als er geen voortgang is.
  • Wees helder over rollen en verantwoordelijkheden. Breng het krachtenveld in beeld. Benoem waar je goed in bent, wat je wilt bereiken en wat je wilt doen.
  • Ga open en eerlijk met elkaar in gesprek.

Je merkt dat je met deze uitgangspunten sneller tot elkaar komt.

Naast deze leerpunten zijn er aanbevelingen waar de gemeente Utrecht nog verder aan werkt.

Een mooi idee is de ‘ontknoping’, een tafel waar snel knopen doorgehakt worden. Zodat duidelijk is wat initiatiefnemers wel en niet van de gemeente kunnen verwachten.

Ook wordt binnen de gemeente onderzocht hoe de maatschappelijke waarde meegewogen kan worden bij initiatieven.

Hier wordt ‘serieus’ samengewerkt en hopelijk kunnen we hier in de toekomst nog meer van leren.

Heleen van Praag is community builder bij de Ideeënbrouwerij en auteur van Bruisen, Brouwen, Binden! – handboek voor lokale community builders. Zij schrijft regelmatig blogs over community building.
Abonneren kan via deze link
Dit bericht is geplaatst in Geen categorie met de tags , , , . Bookmark de permalink.