Hoe gaan we het geld voor burgerinitiatieven verdelen?

Een kleine, kundige werkgroep denkt na over een nieuw systeem voor verdeling van het ‘initiatievenfonds’ van de gemeente Gouda. Voorheen werd dit 3 eurobudget (3 euro per inwoner) verdeeld via de Goudse wijkteams.
Het is nu weggehaald bij de wijkteams en op een grote hoop geveegd. De wethouder innovatief burgerschap heeft bewoners van Gouda uitgenodigd om met nieuwe ideeën en voorstellen te komen voor verdeling van de geldpot, dan praat je toch over zo’n 2 ton per jaar.

Binnen de werkgroep ontstaan interessante vragen en discussies:

 • Wie moet deze pot gaan verdelen? De gemeente of inwoners van Gouda.
  Kunnen we de beslissingen in handen leggen van bewoners? Bijvoorbeeld via een vereniging van Goudse organisaties die op transparante wijze aanvragen gaat beoordelen en besluiten neemt. Of is dit vragen om ruzie en gedoe? Kunnen we dit soort gevoelige besluiten niet beter aan de gemeente overlaten? En zitten we als actieve bewoners te wachten op al het werk wat het beoordelen van aanvragen met zich meebrengt? Voorheen werd dit ambtelijk ondersteund.
 • Welke criteria leggen we aan? Wat zijn harde en zachte criteria?
  Harde criteria staan de benodigde flexibiliteit bij dit soort projecten al snel in de weg. Maar een commissie die gemeenschapsgeld uitgeeft, zal de aanvragen toch langs een objectieve meetlat willen leggen. Hoe zijn de bestedingen anders te verantwoorden?
  Of is er nog een andere weg? Vanuit Gouda Bruist pleiten we voor een systeem waarbij bewoners zelf kiezen waar ze hun 3 euro op in willen zetten. Via een lokaal crowdfundingplatform waar iedereen initiatieven op kan zetten. De crowd bepaalt met geld, inzet en middelen welke initiatieven worden gesteund. De gemeente, sponsors en fondsen kunnen hierop aansluiten met cofinanciering.
 • Hoe gaan we initiatieven ondersteunen?
  We moeten het helemaal niet hebben over verdeling van geld. Dat initiatieven stranden of niet van de grond komen, heeft vaak hele andere oorzaken. Laten we ons daarop richten en investeren in betere samenwerking en in de ondersteuningsstructuur voor bewonersinitiatieven. Gouda Bruist is hier al veel langer mee bezig is en gaat hier ook gewoon mee door. Maar kun je hier niet een win-win bereiken nu het geld ons als het ware dwingt tot meer samenwerking? We hebben ideeën genoeg hiervoor!
  Moet je niet meer investeren in knooppunten en communities in plaats van in de initiatieven zelf? Hier wordt ook voor gepleit in de recent verschenen publicatie knooppunten voor maatschappelijk initiatief.
 • .etc

Of moeten we nog een stap verder gaan? Wie onlangs het zeer interessante Doe Open festival heeft bijgewoond, weet dat er van alles in beweging is rond de Doe-democratie, Open Overheid en financiële transparantie.
Tijdens de sessie Open over Geld kon je kennismaken met de verschillende initiatieven die er zijn om de dialoog tussen gemeente en inwoners te faciliteren: budgetmonitoring, open spending, burgerbegroting, begrotingswijzer, geldstromen in de wijk en watdoetHengelo.

En we praten nu steeds over geld. Maar willen we alles wel in geld blijven uitdrukken? Gaat het niet om waardecreatie? Dan hebben we veel meer aan een instrument als de MAEXChange.

Genoeg mogelijkheden dus om vernieuwend aan de slag te gaan. Laten we in het kader van innovatief burgerschap vooral niet te klein denken over geld en bewonersparticipatie en nieuwe kansen onderzoeken en aangrijpen.

Wie denkt met ons mee? We zijn benieuwd hoe elders op innovatieve wijze met bewonersbudgetten wordt omgegaan. Reageer hieronder of via de Linked In groep Lokale Communitybuilders.

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.